10 skäl att rösta på Initiativet

Den här texten riktar sig främst till er som redan vet vad Initiativet vill uppnå och i hjärtat skulle vilja rösta på oss, men som är bekymrade över om rösten inte skulle få något taktiskt värde i valet 2018. Varför varje röst har ett stort värde för våra visioner 💚...

Från maktlöshet till handlingskraft i klimatfrågan

Som beteendevetare inläst på miljöpsykologi har jag länge argumenterat för att klimatet inte längre är en naturvetenskaplig fråga att lösa – det är en fråga om psykologi. De flesta blir frågande, förstår inte vad jag menar. Vadå? Det handlar om koldioxid –...

Välmående för mig och andra

Ju mer jag lär mig om människan, desto mer inser jag att mitt välmående är helt och fullt beroende av välmåendet hos alla omkring mig. Det gäller i mina nära relationer, kollegor och samhället i stort. Det står i kontrast till ett antagande som vi har gjort i vår...