Från maktlöshet till handlingskraft i klimatfrågan

Som beteendevetare inläst på miljöpsykologi har jag länge argumenterat för att klimatet inte längre är en naturvetenskaplig fråga att lösa – det är en fråga om psykologi. De flesta blir frågande, förstår inte vad jag menar. Vadå? Det handlar om koldioxid –...

Välmående för mig och andra

Ju mer jag lär mig om människan, desto mer inser jag att mitt välmående är helt och fullt beroende av välmåendet hos alla omkring mig. Det gäller i mina nära relationer, kollegor och samhället i stort. Det står i kontrast till ett antagande som vi har gjort i vår...

Mod och handlingskraft att våga känna efter

Vi är alla uppvuxna i ett samhälle med strukturer och normer som formar oss som människor. De formar vårt beteende vare sig vi vill det eller inte. Personligen vill jag bidra till ett samhälle där vi bygger bort diskriminerande och begränsande normer och strukturer,...