Den här texten riktar sig främst till er som redan vet vad Initiativet vill uppnå och i hjärtat skulle vilja rösta på oss, men som är bekymrade över om rösten inte skulle få något taktiskt värde i valet 2018.

Varför varje röst har ett stort värde för våra visioner ?

1. Varje röst gör att vi ses mer som en seriös och tänkbar rörelse inom svensk politik, vilket gör att fler blir nyfikna, fler vill engagera sig och att chansen ökar för publicitet i media. Tänk vilken nyhet det skulle bli, och hur många som blir nyfikna, även om vi bara får 0,5%! ⭐

2. När vi växer blir fler intresserade av att vara med och lösa samhällsproblem i våra politiska labb – lösningar som de andra politikerna kanske upptäcker och väljer att genomföra själva redan nu under mandatperioden.

3. Många har lagt ner mycket arbete på sin fritid för att bygga upp Initiativet och fler röster blir en bekräftelse på att det har gjort nytta. Det skapar en härlig känsla och motivation att fortsätta med ännu mer kraft! ☀

4. När politiker ser att vi efter mindre än ett år redan har fått en stor mängd röster så pressas dem att sluta vara bekväma och istället bli mer aktiva och handlingskraftiga. Vi har helt klart en möjlighet att påverka med våra idéer – se bara hur mycket partierna började tala om feminism när Fi försökte komma in.

5. Snart är vi på in i en lågkonjunktur och det kan få samhällsproblemen vi har nu att växa. Förtroendet minskar då för de etablerade politikerna, vilket missnöjespartier utnyttjar effektivt. Vi behöver växa och visa att det finns bättre alternativ för de som vill ha förändring!

Varför våra röster har mindre betydelse för Riksdagsvalet 2018

6. Det kommer troligen bli kaos efter valet oavsett hur vi röstar. Tidigare när det var färre partier kunde det bildas starka regeringar åt höger eller vänster, men i det här kaoset är det mestadels mittenpolitik som förs, ofta med kompromisser över blockgränsen. Många upplever också att skillnaden mellan de olika partierna i viktiga frågor egentligen inte är så stor.

7. Visserligen kommer det bli en viss vinkling åt höger eller vänster efter valet, men eftersom Initiativet består av personer från båda sidorna, är det möjligt att våra röster till stor del skulle neutralisera varandra och inte nämnvärt påverka förhållandet mellan de två blocken. ?

8. Ur ett långsiktigt perspektiv har det också mindre betydelse vilken sida som vinner eftersom att svensk politik alltid har pendlat mellan höger och vänster, vilket gör att det på längre sikt generellt ändå blir en mittenpolitik.

9. Mitten har däremot förflyttats mot höger de senaste åren. Det beror på att människor inte upplever att politikerna lyckas lösa problemen som finns i samhället. Problemen växte både när alliansen styrde och nu när de rödgröna har gjort det. En röst på de andra partierna betyder därmed inte säkert att problemen blir lösta – men en röst på Initiativet innebär nya möjligheter. ?

10. Många har uttryckt en oro över att SD kan få mer inflytande efter det här valet. Även om de skulle få några procent fler än de nuvarande opinionsmätningarna visar så kvarstår det faktum att de flesta i Riksdagen inte vill ingå samarbete med dem. Det är mer troligt att det fortsätter som de senaste åren med blocköverskridande överenskommelser för att hålla dem utanför makten. De andra partierna känner oro för att samarbeta med dem eftersom att de då riskerar att förlora många röster valet därefter. Se bara hur många som började stödja C i opinionsmätningarna istället för M när det började talas om att de kanske skulle samarbeta med SD framöver.

Var taktisk och rösta med hjärtat ❤

För de som tvekar att rösta med hjärtat är det min ödmjuka förhoppning att de här argumenten synliggör de långsiktiga fördelarna med att rösta på Initiativet. Målet är att skapa förändring och komma ifrån kortsiktigt politiskt taktiserande för att istället bygga en kultur där vi engagera fler att på riktigt bidra till samhällslösningar.

#medskapande, #handlingskraft

Med värme och hoppfullhet
Adam Rosell, initiativtagare