Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platform/domains/initiativet.se/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4943
Värderingar | Initiativet

Värderingar

Initiativet är baserat på sex värderingar som genomsyrar interna och externa arbetsprocesser, politikutveckling och hur vi agerar i olika sammanhang: Mod, Medkänsla, Optimism, Öppenhet, Medskapande och Handlingskraft

Om syftet liknas vid vårt uppdrag och visionen som vårt mål, så är värderingarna vår vägvisare. De anger hur vi gör saker.

Initiativet är en organisation som strävar efter att förändra samhället genom att leva som vi lär. Vi vill bygga bort diskriminerande normer och hämmande strukturer och skapa ett mer inlyssnande samhälle. Det börjar med oss. Men vi är alla människor, uppvuxna och präglade av vårt samhälle, så vi behöver hjälpas åt och uppmuntra varandra att vara delaktiga och att våga förändra vår framtid.

Som Initiativtagare uppmuntrar vi och stöttar varandra i att leva och agera i enlighet med våra värderingar.

Öppenhet

Vi omfamnar förändring med nyfikenhet, radikal transparens och en förmåga att lyssna både inåt och utåt.

Allting förändras förr eller senare. Ju mer vi tränar förmågan att vara nyfikna och öppna för nya intryck och ny kunskap, desto större möjlighet har vi att skapa det vi vill se. Vi vill också tillåta information att flöda fritt och inte försöka gömma undan: radikal transparens. Öppenhet kräver även mod att visa sårbarhet och en förmåga att lyssna både inåt och utåt: vad är det som behövs just nu – för mig och för helheten.

Optimism

Vi vågar drömma om och skapa en positiv framtid med lika delar intuition, evidens och lekfullhet.

För att skapa det du vill se behöver du först tro att det är möjligt. Vi är mycket sämre på att vara kreativa och ta bra beslut om vi känner oss rädda eller inte tror att det finns en annan väg. Framtiden är inte skapad ännu – vi väljer själva hur den ska se ut. För det krävs både modet att känna efter och att undersöka. Inte minst krävs humor och lekfullhet som gör insatsen roligare och värd att lägga tid på.

Medkänsla

Vi är ödmjuka inför andras perspektiv, värderingar och erfarenheter. Vi praktiserar medkänsla i våra relationer såväl som med oss själva.
Utan våra relationer är vi ingenting. Som vi alla vet har olika människor olika erfarenheter och perspektiv på livet och vad som är viktigt. Så klart sitter ingen på hela sanningen. Vi tycker att det är viktigt att praktisera viljan och förmågan att empatisera med och förstå andra människor. På så vis kan vi använda varandras styrkor för att komma snabbare framåt. I medkänsla ingår också att visa omtanke med sig själv, något som blivit extra viktigt i vår tid.

Medskapande

Vi är generösa med vår kunskap och ser våra unika olikheter och mellanmänskliga samhörighet som en tillgång där processen är lika viktig som resultatet.
All förändring börjar med samarbete. I ett modernt samhälle är det viktigt att alla får möjlighet att bidra utifrån sin egen vilja, kompetens och förmåga. För att vi ska kunna samarbeta behöver vi se och uppskatta både samhörighet och olikheter och vi behöver vara generösa med och bygga vidare på varandras kunskaper och erfarenheter. Målet är viktigt men processen som leder dit är minst lika viktig.

Mod

Vi går före och inspirerar vår omgivning med autenticitet, sårbarhet och en strävan efter kontinuerligt lärande.
En pionjär känns igen på spjuten i ryggen. Men utan viljan och modet att tänka, tala och agera annorlunda kommer vi ingen vart. Vi strävar efter att vara äkta, sårbara och att våga utmana våra egna och andras perspektiv, att lära oss av våra misstag och inspirera andra att göra detsamma.

Handlingskraft

Vi är entreprenörsmässiga och agerar medvetet med intention och kraftfullhet i friktionen mellan idéer.
Förmågan att omsätta idéer till handling är avgörande för framgång. Det är först när vi testar som vi får ett resultat som vi kan lära oss från och ser om en ide var bra eller inte. Vi är inte rädda för att agera medvetet och kraftfullt i den riktning som vi vet tar oss framåt, med vetskapen om att vi ibland kommer att misslyckas. Vi ser den politiska processen som ett kontinuerligt lärande där lärdomen tas omhand och bidrar till utveckling.

Vår politik

Läs mer

Aktuellt just nu

Till facebook-gruppen