Varför ska vi bry oss om demokratin?

Det är mindre än två veckor kvar till valet. Den ena politiska debatten avlöser den andra. Då väljer ett av Sveriges nystartade partier, Initiativet, att ägna tio dagar åt att marschera för demokratin. Varför?

Tänk dig att vi sitter i en båt som sakta håller på att sjunka, den är full av hål – då ägnar sig de som sitter i båten sin tid åt att gräla om hur det som finns i båten ska fördelas mellan dem som är med.

Men vad är det egentligen som är viktigt? Det är såklart att täppa till hålen och helst på ett sätt som gör att det inte uppstår nya hål – det är det viktigaste, och det behöver göras snabbt och resolut. Men i nästa skede behöver det finnas ett beslutssystem som så många som möjligt accepterar och är nöjda med – annars riskerar färden att kantas av uppror och myterier. Om vi vill ha en tillvaro på färden som präglas av respekt om varandra och båten och det omgivande havet så behöver resenärerna komma överens om ett system som gör att det inte blir de som skriker högst eller de som har mest pengar som får del av de gemensamma resurserna. Hittills har majoritetsdemokrati varit det systemet i Västvärlden. Majoriteten har varit tillräckligt enig om riktningen och har tagit tillräcklig hänsyn till minoriteter för att deras beslut har respekterats.

Det håller på att förändras. I det här valet riskerar vi att få en regering som majoriteten är missnöjd med – trots demokratiska val. Är slutsatsen att det demokratiska systemet ska avvecklas och ersättas av en auktoritär regim? Nej, däremot behöver demokratin som vi känner till den idag utvecklas. Det är en fråga som inte angår några få utan oss alla. Det är en fråga som inte försvinner efter valdagen utan något som vi måste förstå är en förutsättning och som sätter ramarna för hur vi ska hantera alla andra frågor i samhället.

En symbolisk marsch för samtal och försoning

Därför har Initiativet bjudit in företrädare för partier, organisationer och andra att gå med oss på marsch i tio dagar så att vi tillsammans kan prata om vilket Sverige vi vill leva i och hur vi kan utveckla demokratin tillsammans. Det var en symbolisk marsch på många sätt där vi gick från Stockholm, maktens centrum, till platsen för Sveriges första riksdag, Arboga. Vi har hämtat inspiration från Gandhis saltmarsch 1930 där folk anslöt på vägen i protest mot det brittiska styret. Längs vägen har vi samtalat med människor om vad som är viktiga frågor för dem.

Klimatet är en fråga om livsstil

Eftersom vi gått genom jordbrukslandskap i Sörmland och Västmanland har vi träffat många lantbrukare som vittnar om den oerhört svåra situation som de står inför efter sommarens extremt torra och varma väder. Hur ökar vi förståelsen för dem som producerar vår mat och hur länkar vi ihop stad och land? Klimatförändringarna påverkar särskilt lantbrukare här och nu. Business as usual är inte ett alternativ. Vi måste inse att vi radikalt behöver ändra hur vi gör saker idag för att göra skillnad för framtiden.

En värdig äldreomsorg

Äldreomsorgen och hur vi tar hand om våra äldre har också varit ett ämne många tar upp. Hur får vi en värdig äldreomsorg med respekt för den äldres integritet och vilja även om du bor på ett äldreboende? Hur skapar vi en hemtjänst där vi inte räknar hur många minuter det tar att utföra arbetsuppgifter som att göra i ordning frukost, bädda och städa utan mäter hur mycket vi sparar i att ha ett meningsfullt möte och en god omvårdnad av en medmänniska?

Inkludering på riktigt för nyanlända

Vi träffade också Faraj och hans familj som varit i Sverige sedan 2015 och som haft uppehållstillstånd i mindre än två år. Han berättade om frustrationen under tiden han väntade på uppehållstillstånd och inte fick arbeta. Nu bor de på en mindre ort men vill helst komma till Stockholm. Hur säkerställer vi ett bra mottagande för människor som vill komma och skapa sig en bättre framtid i Sverige?

Det var en tuff vandring på totalt 20 mil. Längs vägen har vi förlitat oss på mänsklig välvilja för mat och husrum. Det har lett till många fina möten och vi har mötts av så mycket omtanke och kanske inte alltid av de personer som vi skulle ha trott. Det har utmanat våra fördomar och gjort oss mer ödmjuka inför vad det gör med en människa när det som vi tar för givet, som basala behoven som tillgång till mat och tak över huvudet, är något man måste kämpa för varje dag.

Fler behöver bidra med sina perspektiv

Inte alla har möjlighet att gå 20 mil, av hälsoskäl, ekonomiska skäl eller personliga och privata skäl. Men alla har möjlighet att gå med en liten bit och framför allt bidra med sin berättelse och sina erfarenheter så att vi tillsammans kan dra nytta av varandras kunskaper och därmed bidra till bättre underbyggda politiska beslut.

Initiativets syfte är att ändra fokus i den politiska debatten, vi behöver ett mer inlyssnande politiskt klimat, få fler att engagera sig och bidra med sin berättelse och sina förslag i de stora samhällsutmaningar som vi står inför idag.

Du är en del av lösningen – välkommen att ta initiativ

Vi kan inte längre tro att politikerna, företagen, marknaden eller någon annan ska lösa de frågor som du brinner för. Samhället är vi. Och arbetet fortsätter bortom valet 2018 och valet efter det. Vår vision är välmående människor på en välmående planet och planeten har vi lånat från våra barnbarnsbarn. Vi behöver tillsammans se till att vi kan vara stolta över det vi lämnar över till nästa generation.

Välkommen att delta i samtalet, välkommen att ta initiativ utifrån värderingarna: mod, öppenhet, optimism, medskapande, medkänsla och handlingskraft.

Vi vill tacka för alla fina möten och samtal som vi hade på vägen och rikta ett särskilt tack till följande personer och företag som visat medmänsklighet genom att hjälpa till med mat och husrum under färden. Utan er hade vi inte kunnat göra detta. Stort tack för ert stöd!

Billströms Konditori & Café
Torggrillen Skärholmen
Micke på Sibcon
Botkyrka Salems Hembygdsförening
Coop Rönninge centrum
Rönninge kaffestuga & hembageri
Katta och Rilles Rock Pub
Rita genom couchsurfing
Taxinge Slott
Josefin och Torbjörn på Mariefreds församling
Rakhuset
Gripsholms värdshus
Ica Supermarket, Mariefred
Tegnérlundens fastighetsbyrå
Ost affären
Café George
Café Prinsen
Sictoniagården
Sundbyholms slott
Willys Eskilstuna city
Banh mi street food
Stadsmissionens Second hand Retuna
Norrby gård
Skillingeaffärn din närbutik
Bagarns brödbod och café
Kungshallen kungsör
Faraj med familj

Aktuellt just nu

Läs mer

Vår politik

Läs mer

Rösta på oss

Så gör du