Vår historia

Partiet Initiativet grundades den 23 november 2017. Men tankefröet till partiet såddes redan 2015 av Uffe Elbaek, partiledare för det danska partiet Alternativet. 

Under 2016 arrangerades några olika seminarier och workshops i Sverige för att undersöka intresset för en ny typ av rörelse eller politiskt parti med ambitionen att förändra den politiska kulturen och vitalisera demokratin. Samma dag som Donald Trump valdes till president i USA bjöd Katarina Wangler Björk och ytterligare ett par personer in till en workshop för samtal och idéutveckling inför valet 2018. Deltagare från civilsamhälle, idéburna nätverk och organisationer, partier och privat sektor träffades den 30 november för att diskutera det politiska läget, utmaningar och vägar fram för en positiv politisk förändring.

Enighet om behovet av en ny berättelse för Sverige

De som träffades var eniga om behovet av ett nytt, faktabaserat och omfattande narrativ för Sverige, en modernisering av demokratin, och att inte underskatta populismens krafter, samt fokus på att förstå människans drivkrafter. Idéer och strategier utvecklades, däribland huvudspåren; att starta ett nytt parti, att verka inom existerande system och förändra inifrån, bygga nya oheliga allianser och nätverk, samt att hitta sätt att möta och inkludera människor som tycker annorlunda.

Facebookgruppen “Initiativet/Politikutveckling” startades för att möjliggöra fortsatt dialog mellan deltagarna. Denna har under första året varit ett nav i kommunikationen av intresserade personer och växte snabbt.

Workshop med sikte på ett nytt parti

Den första februari 2017 tog Stefan Ekwall nästa initiativ och bjöd in till workshopen “Prototyp för ett nytt politiskt parti” där deltagarna fick drömma och föreställa sig hur ett samhälle skulle se ut som genomsyras av öppenhet, medkänsla och mod. Efter det var det många som med energi kände behovet av att ta fram ett nytt värderingsbaserat parti för att skapa ett mer inlyssnande samhälle. En av dessa var den första partiledaren inför valet 2018, Michael Wernstedt.

Arbetet påbörjades, inspirerat av Alternativets arbetsmetod, för att ta fram behov, syfte, värderingar, attityder och process för att skapa ny politik. Arbetet organiserades i självorganiserade cirklar som för att vara öppna och tillgängliga skötte sin kommunikation i digitala kommunikationsverktyg. Under våren 2017 fanns ett tiotal cirklar och cirka 1 000 personer hade sökt sig till Facebookgruppen Initiativet/politikutveckling. Dessutom bildades en lokalgrupp i Skåne.

Ett systerparti till danska Alternativet

I oktober 2017 togs det slutgiltiga steget för att etablera det som kom att bli Alternativets systerparti i Sverige. Under hösten pågick ett intensivt arbete för att skapa hemsida och infrastruktur för kommunikation och organisation av politikområden mm. Dessutom skapades lokalgruppen Väst.

Den 23 november hölls det första årsmötet för Initiativet och Michael Wernstedt valdes till partiledare. Sanna Rådelius, David Bauman, Per Hörberg, Jesper Kjellerås, Anna Maria Olofsgård och Tove Winiger valdes till partistyrelsen.

Ett ungt parti med höga ambitioner

Den 18 december registrerades Initiativet hos Valmyndigheten som ett parti som kan ställa upp i kommunvalet i Stockholm 2018. Under februari 2018 skedde en kraftig mobilisering för att registrera partibeteckningen för riksdagsvalet och 1500 namnunderskrifter, analogt (!), samlades in över hela Sverige.

Den 10 mars hölls Initiativets andra årsmöte och en ny styrelse valdes. Processen har lärt oss att det är en utmaning att få in många perspektiv i politikutvecklingen. Styrelsen utökades med medlemmar som har erfarenheter från olika rörelser och perspektiv för att förstärka organisationens förmåga att hantera en allt mer komplex och snabbföränderlig omvärld.

Efter valet i september 2018 beslutade bland andra Michael Wernstedt, som hade lett och arbetat heltid med satsningen inför valet, att ta en paus. Det kvarvarande valda ledarskapet Sanna Rådelius och Tove Winiger har arbetat vidare i mer intern fas med fokus på fortsatt uppbyggnad av organisation, ledarskap, struktur och kultur i linje med den mer övergripande process som följdes innan satsningen på valet 2018.  Läs mer om den nuvarande partistyrelsen.

Saknas det något här som du vill veta mer om?  Gå in på initiativets facebooksida och skicka ett meddelande så försöker vi svara så fort vi kan. 

Vill du veta mer?

Aktuellt nu

Event på facebook

Läs mer

Jag vill bidra

Engagera dig