En väl fungerande och dynamisk demokrati är beroende av människors engagemang och vilar på gemenskapen. Lyckligtvis har vi en politiskt aktiv befolkning. Valdeltagandet är stadigt högt i Sverige – både på nationell, landstings- och kommunal nivå.

Även om valdeltagandet i Sverige generellt är mycket högt, finns det fortfarande uppenbara utmaningar i den nuvarande politiska kulturen. Befolkningens förtroende för de folkvalda är på en historiskt låg nivå, och aldrig har så få svenskar varit medlem i ett politiskt parti. Avståndet mellan riksdagen och befolkningen blir större och större.

Initiativet tror att detta är på grund av en politisk och medial kultur, där smutskastning, taktik och mediespin tar för mycket utrymme.

Politikernas låga trovärdighet och mediernas tendens att beskriva politik som ett taktiskt spel bidrar till att förvärra det politiska klimatet. Det skadar medborgarnas önskan att delta i politiken och kan i slutändan förstöra möjligheterna att lösa samhällets verkliga utmaningar.

Om vi skall kunna genomföra de åtgärder som behövs för att skapa en hållbar omställning, behöver vi befolkningens stöd och tro på, att deltagande i politiken gör nytta.

Vi vill ha en dynamisk och involverande politisk kultur i Sverige. En politisk kultur som kan bygga en demokratisk bro mellan medborgare och folkvalda. Vi vill att det ska vara attraktivt och möjligt att engagera sig i politiken, oavsett om man är akademiker eller hantverkare, och oavsett om du kan bidra med 8 minuter eller 8 timmar per dag. Vi vill att det ska vara uppenbart att det nyttar att vara aktiv medborgare och att vi alla genom engagemang kan var med till att skapa bättre lösningar för samhället.

Därför önskar Initiativet att främja en ny politisk kultur, som är mycket mer transparent, ärlig och lyhörd än den nuvarande. En kultur som det är trevligare för alla att delta i, även om man inte vill engagera sig i partipolitiskt arbete, och där medborgarna får vara med i diskussionerna och utvecklingen av politiken och inte bara veta resultaten.

Initiativet vill ha en politisk kultur där det finns utrymme för oenighet internt inom partierna, men också utrymme för samförstånd över partigränserna, och där de verkliga förhandlingarna och debatterna, som är nödvändiga för en väl fungerande demokrati, inte skett i kulisserna.

Michael Wernstedt, initiativtagare och partiledare