Så gör du för att rösta på oss 2018

Initiativet deltar i valet 9 september 2018. Du kan rösta på Initiativet till riksdagen, kommunen och landstinget. 

I vallokalen

Eftersom vi inte deltagit i tidigare val och inte fått minst 1 procent av rösterna i riksdagsvalet finns inte våra valsedlar i alla valloklaer. Om du inte hittar en valsedel för Initiativet i din vallokal skriver du partinamnet på en blank valsedel.

Våra kandidater i riksdagsvalet 2018

1. Michael Wernstedt, 36, Jurist
2. Sanna Rådelius, 35, Egenföretagare
3. Niclas Ihrén, 52, Civilingenjör
4. Lotte Johansson, 53, Bildjournalist
5. Magnus Nordström, 48, Diplomat
6. Jessica Dymén, 39, Hållbarhetskonsult
7. Namir Shamany, 37, Integrationspedagog
8. Aiina Aïon, 28, Performancekonstnär
9. David Bauman, 39, Civilingenjör
10. Kristina Mowald, 66, Bibliotekarie
11. Martin Andersson, 30, Grön utvecklingsledare
12. Ann-Mari Brevik Adiels, 69, Psykolog
13. Martin Enqvist, 76, Civilekonom
14. Ray Zegarra, 39, Entreprenör
15. Hans Karlson, 63, Civilekonom
16. Daniel Karlsson, 44, Fysiker
17. Efva Lilja, 62, Konstnär
18. Richard Lindberg, 40, Entreprenör
19. Jakob Waller, 41, Gymnasielärare
20. Cheick Wagué, 62, Professor

Våra kandidater i kommun och landsting

Stockholms kommun (kandidaterna står i bokstavsordning)
Martin Andersson, 30, Grön utvecklingsledare,
Niclas Ihrén, 52, Civilingenjör
Hans Karlsson, 63, Civilekonom
Maria Ottoson, 45, Webbredaktör
Sanna Rådelius, 35, Egenföretagare
Michael Wernstedt, 36, Jurist
Ray Zegarra, 39, Entreprenör

Stockholms läns landsting
Martin Andersson, 30, Grön utvecklingsledare
Magnus Nordström, 48, Diplomat
Sanna Rådelius, 35, Egenföretagare
Michael Wernstedt, 36, Jurist

Nacka kommun
Magnus Nordström, 48, Diplomat

Botkyrka kommun
Namir Shamany, 37, Integrationspedagog

Västerbottens läns landsting 
Martin Enqvist, 76, Civilekonom

Har du anmält och motiverat att du ställer upp för Initiativet till styrelsen/valberedningen men finns inte med på listan? Kontakta info@initiativet.se. 

En långsiktig strategi för en bättre framtid

Initiativet är ett politiskt parti med målet att utveckla hur samhället fungerar. Vi vill bidra med bättre hållbara politiska lösningar, en mer inlyssnande politisk kultur och en vitaliserad och fördjupad demokrati. Med denna målsättning sker allt vårt arbete utifrån vår vision “välmående människor på en välmående planet” och vi använder våra värderingar: öppenhet, medkänsla, mod, optimism, medskapande och handlingskraft, som guidning.

Syftet med att dela i valet 2018 är att utnyttja det momentum som valet ger för att bygga en långsiktig rörelse. Målen är att:

  • öka kännedomen om Initiativet.
  • öka engagemanget för Initiativet.
  • fördubbla antalet medlemmar.
  • få minst 1 procent av rösterna i riksdagsvalet och därmed få gratis valsedlar och få dem utlagda i vallokalerna till nästa val.
  • leva och konkretisera den politiska kultur vi vill skapa, för oss själva och andra.
  • skapa en grund för att utveckla hållbara politiska lösningar fram till valet 2022.

Hjälp oss att få ut valsedlar

Vill du hjälpa till att få ut valsedlar i vallokaler i närheten av där du bor? Just nu behöver vi all hjälp vi kan få för att sprida våra valsedlar på så många platser som möjligt. Kontakta oss på facebook eller mejla martin@enqvist.info för mer info och för att få kontakt med ansvarig för valsedlarna i ditt län. Finns du i Stockholm? I så fall är du välkommen på kombinerad after work där du kan hämta upp valsedlar, måndagen den 3 september. Läs mer i eventet på facebook!

Händer just nu

Läs mer

Frågor och svar

Läs mer

Delta i samtalet

På facebook