Det har varit tyst från oss sedan valet, då vi haft behov av att samla oss, reflektera kring lärdomar och ta tid för introspektion. Att välja att ställa upp till val så tidigt i Initiativets historia var modigt och handlingskraftigt. Och ja – vissa skulle nog säga våghalsigt. Men hey, friskt vågat hälften vunnet! Det ska dock erkännas att valet tog mycket energi och kraft, och även fokus från vårt långsiktiga mål.

Vår målsättning – att ta ansvar för Sveriges utveckling

Vi lever i en polariserad värld och vi ser ett politiskt klimat som inte är hälsosamt, vare sig för vårt land, vår planet eller för oss och andra djur. De utmaningar vi står inför är stora. IPCC:s rapport om klimatkrisen från början av oktober visade att vad världen nu behöver är ett tidigare aldrig sett globalt ledarskap och enighet om vägen framåt.

När vi slår upp tidningen läser vi däremot att en högerextrem blivit president i Brasilien, att USA:s president startat protektionistiska handelskrig, att Storbritannien lämnar EU som kanske är det största fredsprojektet i modern tid. WWF varnade i förra veckan om att två tredjedelar av alla däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur kan vara borta år 2020. IPCC varnade också om att vi har mindre än tio år på oss att radikalt förändra hur vi lever om vi vill ha en jord som går att leva på, rent vatten att dricka och frisk luft att andas.

Samtidigt har Sverige ett politiskt dödläge, med politiska partier som inte kan enas varken om hur de ska arbeta eller om den bästa vägen framåt för Sverige eller planeten.

Hörrni, det är dags att vakna nu. Vi kan inte längre blunda för utvecklingen, varken planetens eller teknologins. Vi lever i en ny tid som kräver nya metoder och som också erbjuder helt nya möjligheter. Det är dags för politiken och dess företrädare att skapa politik förankrad i det samhälle vi har idag och den värld vi vill leva i imorgon. Vi behöver planeten mer än den behöver oss, och det är dags att vi börjar vårda denna relation.

Vår vision för Initiativet är att bli det parti som stöttar och leder Sverige i den samhällsförändring vi står inför och till stor del befinner oss mitt i. Vi tar klimatet och teknologiutvecklingen på allvar. Vi ämnar skapa politik för verklig förändring och utveckling. Vi tror på människans förmåga och vill ge möjligheter för oss att tillsammans skapa en bättre värld. Vi utmanar rådande system, synar felen och utforskar nya lösningar. Vi är det parti som vågar blicka framåt och ser en annan värld, en värld där vi lever inom planetens ramar och begränsningar.

Vi vill leva i en värld där teknologi hjälper oss att vara mer människa – mer närvarande och med möjlighet att ägna oss åt det som får oss att må bra. En värld där personlig tillväxt och utveckling är viktigare än en ekonomisk. En värld där människan och planetens välmående står i centrum för all utveckling.

Introspektion och reflektion

Vi tror att vi förändrar bäst genom att vara den förändring vi vill se. Att ställa upp i valet gjorde att vi tog på oss kostymen av ett parti, ett lite mer traditionellt sådant, och betedde oss som ett parti, trots att vad vi vill är att förändra hur partier beter sig. Vi hade inte heller hunnit etablera vår politiska kultur eller hur vi gör politik. Här ber vi om er medkänsla för att vårt parti ännu inte har fyllt ett år.

Politisk kultur tar tid. Förändring av den är nödvändig.

Vägen framåt

Initiativets partiledare, Michael Wernstedt, har nu valt att ta lite tid ifrån Initiativet då han känner behov av att göra annat och vill lämna plats för ett annat typ av ledarskap. Istället för att fylla partiledarposten med en ny person, tar vi tillfället i akt att se över hur ledarskap i en organisation som vår kan och bör se ut.

Internt har två arbetsgrupper satt igång med varsitt utvecklingsarbete. En grupp fokuserar på att ta fram förslag på ny organisationsstruktur och stadgar, samt en handbok för hur Initiativet fungerar och hur du kan engagera dig. En annan grupp fokuserar på ideologi, politisk kultur och Initiativets DNA. Syftet med dessa två arbetsgrupper är att skapa en gemensam plattform för oss att verka utifrån, och att bygga en hållbar kultur och struktur. Arbetet och dess resultat kommer kommuniceras kring under hösten och målet är att vid nästa årsmöte presentera resultatet.

Du behövs!

Under ett val ligger det närmare till hands för många att engagera sig politiskt. Men det är nu du behövs, kanske mer än någonsin. Framtiden målas av många upp som dyster och det politiska dödläget gör det lätt att bli cynisk. Men om vi tillåter oss att bli cyniska blir vi en del av problemet. Vi måste påminna oss om att våra liv är nu och att framtiden ännu inte är skriven. Det finns tid att förändra!

Vi behöver föra samtalet om vilken framtid vi vill skapa, och utforska hur vägen dit ser ut. Initiativet kommer därför under hösten bjuda in till utforskande samtal på detta tema, i både det fysiska och digitala rummet.

Du kommer hitta inbjudningarna här på hemsidan, Facebook och Slack. Eftersom många i den aktiva kärnan bor i Stockholm så kommer många av träffarna ske där, men Stockholm sitter inte på alla svar, långt ifrån. Vi behöver föra samtal över hela Sverige och vill därför uppmuntra till ytterligare engagemang. Vill du bjuda in till samtal där du bor? Har du en idé om hur det kan göras på bästa sätt? Gå med i Slackgruppen #medskapadframtid eller skicka ett mail till info@initiativet.se

Vi återkommer med ytterligare uppdateringar om utvecklingen i Initiativet framöver.

Med värme och optimism,
Partistyrelsen