Så kan du engagera dig

Initiativet är ett medskapat parti som bygger på din delaktighet och att vi skapar politiken tillsammans.

Det finns många sätt att vara med utifrån vad du vill och kan bidra med, allt ifrån tid och engagemang, sakkunskaper i ett visst ämne, egna erfarenheter, perspektiv och kunskaper.

Många av dem som var med och startade Initiativet har en bakgrund från socialt entreprenörskap och teknologiföretag. Att använda digitala redskap och verktyg är en självklarhet inte bara med tanke på Initiativets historia, men också för att tekniken gör det möjligt för fler att vara delaktiga oberoende av var de befinner sig geografiskt.

Digitala plattformar som öppnar för medverkan

Initiativet använder sig i dagsläget av en rad digitala plattformar parallellt med fysiska mötesplatser, för att förenkla och facilitera politiska samtal och olika initiativ oavsett var man befinner sig.

Delta i olika grupper och diskussioner på Slack

På plattformen Slack kan du välja att gå med i en politikcirkel eller arbetsgrupp som intresserar dig. Här är engagemanget något högre och flera av cirklarna träffas regelbundet både digitalt och fysiskt – ett bra forum för kunskapsbyggande och för att ta engagemanget vidare. Plattformen är uppbyggd i olika channels, kanaler, antingen utifrån funktion som exempelvis politikområde som #välmående och hälsa, eller område som #partiprogram, eller mål som #valkampanj2018. Syftet är att kanalisera engagemang och samla dem som är intresserade av en viss fråga och vill bidra på ett ställa. På Slack får du hjälp att komma vidare och om du har frågor.

Självklart kan du vara med i så många kanaler du vill och informationen ska vara öppen för alla. I kanalen #välkommenhit finns fler guider för hur du navigerar för att hitta det du söker. Börja med att gå in på Slack och skapa en profil. Och har du frågor? Ställ dem i kanalen så ska vi andra som är där försöka hjälpa dig.

Välkommen!

Saknar du något eller har du tips om hur vi skulle kunna förbättra webbplatsen? Initiativet är ett medskapat parti som bygger på olika individers engagemang. Vi är i en uppbyggnadsfas och det betyder att det finns stora utrymmen för förbättringar. Och du kan göra stor skillnad. Ta initiativ i det du vill se ska göras eller gå in i kanalen #välkommenhit på Slack och se hur du kan bidra.