Rösta för en medskapad politik

Valet 2018 är inte ett slutmål utan ett steg på vägen. En röst på Initiativet är en röst för långsiktig förändring bortom politiska val – för nästa generation.

Nu har nedräkningen till valet den 9 september börjat. Målet med valdeltagandet är att sprida kännedomen om oss, lära av processen men inte minst att få minst 1 procent av riksdagsrösterna. Det parti som har över 1 procents riksdagsröster får hjälp med att lägga ut valsedlar i vallokalerna i nästa val 2022.

Om du röstar på Initiativet röstar du på förändring och att du delar våra värderingar och vår vision: Välmående människor på en välmående planet. Vi verkar för en annan ton i den politiska debatten bortom kortsiktigt taktiserande. En röst på Initiativet är en röst för långsiktig förändring bortom nästa val och en större delaktighet i politiken. Det är en röst för en ny metod för politisk utveckling och en plattform för fördjupad demokrati där fler tar ansvar och bidrar till lösningar inför de stora utmaningar som vårt samhälle står inför, istället för att förvänta sig att andra ska komma med svaren.

Vi är ett nystartat progressivt parti som vill verka för en inlyssnande ton i debatten, en utvecklad och medskapad demokrati där fler perspektiv lyfts fram och politiska beslut grundade på evidens. Våra värderingar är mod, medskapande, optimism, öppenhet, medkänsla och handlingskraft. Välkommen att dela med dig av dina perspektiv och ta initiativ för en bättre framtid – tillsammans.

Rösta på oss

Så gör du

Frågor och svar

Läs mer

Händer nu

Aktuellt