Ett självorganiserande parti

Initiativet vill fördjupa demokratin och skapa politik på nya sätt. Vi vill göra det lätt för människor att engagera sig politiskt och att kunna bidra till den samhällsutveckling vi vill se. Därför är vår organisationsstruktur inspirerad av nya sätt att organisera företag och utveckling – den självorganiserande organisationen.

Initiativet vill fördjupa demokratin och skapa politik på nya sätt. Vi vill skapa ett parti där välmående är en av hörnstenarna och där vi agerar utifrån våra värderingar. Vi vill göra det lätt för människor att engagera sig politiskt och att kunna bidra till den samhällsutveckling vi vill se. Att bygga samhället är ingen lätt uppgift, och just därför anser vi att det måste kännas meningsfullt och lustfyllt, att vi som människor ges möjlighet att växa genom vårt engagemang.

Ett nytt sätt att organisera sig

Därför vill vi bygga vi en ny typ av partiorganisation. En organisation som förmår hantera och agera i en föränderlig och komplex värld och som tar till vara och främjar människans hela potential (plats för hela människan). Vår organisationsstruktur är inspirerad av nya sätt att organisera företag och utveckling – den självorganiserande organisationen*. Vi vill i största möjliga mån bygga bort traditionella hierarkier och beslutsstrukturer.

Vi bygger en partiorganisation där alla är välkomna att delta i skapande och beslut om vår politik (inom givna ramar och i enlighet med Initiativets syfte och värderingar). Alla har tillgång till information om vilka beslut som fattas och varför. Allas tillgång till information gör det lättare att fatta informerade beslut med värdefulla perspektiv.

En organisation som är tillgänglig för fler

Vi vill att makten att förändra organisationen och samhället ska vara tillgänglig för alla och inte några få. Varför vill vi organisera oss på detta sätt? Vi menar att det minskar risken för maktkoncentration och beslutsmässiga flaskhalsar och att det ger en effektiv och anpassningsbar organisation samtidigt som den också tillgodoser allas demokratiska rättigheter. Vi är även övertygade om att denna organisationsform bättre tar vara på individers specifika kunskap och initiativförmåga.

En ideell förening med årsmötet som högsta beslutande organ

Partiet är registrerat som en ideell förening och kan därigenom verka som juridisk person. Årsmötet är vårt högsta beslutande organ och för att rösta i detta behöver du vara medlem i partiet. Årsmötet har utsett styrelse och ett tredelat ledarskap (vilket vi just nu utforskar formerna för), vilka har det yttersta ansvaret för organisationen mellan årsmöten. Styrelsens roll är strategiskt rådgivande, stödjande och sammanhållande och har som uppgift att hålla kursen för organisationen och vår politik, i linje med syfte, vision och värderingar.

*Vill du lära dig mer om självorganisering och principerna bakom kan du kika in på följande länkar:

Teal for teal Sverige – ett nätverk där ledare, HR-specialister, coacher, konsulter och andra intresserade möts för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring nya former för organisation och ledarskap.

Reinventing organisations – ett tal följt av frågor och svar av belgaren Frederic Laloux, som skrivit boken Reinventing organisations, en guide till att skapa kreativa organisationer, en omtalad bok om ledarskap.

Open participatory organisations, OPO, en självlärande organisation.

Sociokrati – en styrelseform som låter allas röst bli hörda vid varje beslut. Det är ett sätt att säkra väl förankrade beslut.

Sociocraty 3.0 – en praktisk guide för att utveckla agila och motståndskraftiga organisationer.