Bli medlem

Som medlem i Initiativet är du med och stöttar partiets värderingar och visioner. Ett medlemskap i den ideella föreningen innebär att du också får vara med och rösta vid exempelvis årsmöten.

Medlemmarna i politiska partier minskar och riksdagspartiernas medlemmar har mer än halverats från 1990-talet. Trenden är densamma i nästan alla västerländska demokratier. Initiativet är ett parti som bygger på medskapande och att så många som möjligt engagerar sig i att utveckla vårt samhälle mot vår vision: Välmående människor på en välmående planet.

Många medlemmar ger en bredare demokratisk grund

Du behöver inte vara medlem för att delta i andra möten eller exempelvis politiska labb, men vi ser gärna så många medlemmar som möjligt för att säkra ett brett demokratiskt stöd.