Bli medlem

Som medlem i Initiativet är du med och stöttar partiets värderingar och visioner. Ett medlemskap i den ideella föreningen innebär att du också får vara med och rösta vid exempelvis årsmöten.

Medlemmarna i politiska partier minskar och riksdagspartiernas medlemmar har mer än halverats från 1990-talet. Trenden är densamma i nästan alla västerländska demokratier. Initiativet är ett parti som bygger på medskapande och att så många som möjligt engagerar sig i att utveckla vårt samhälle mot vår vision: Välmående människor på en välmående planet.

Många medlemmar ger en bredare demokratisk grund

Du behöver inte vara medlem för att delta i andra möten eller exempelvis politiska labb, men vi ser gärna så många medlemmar som möjligt för att säkra ett brett demokratiskt stöd.

Bli initiativtagare!

Var med och forma framtiden. Bli medlem så får du mer information om hur du kan engagera dig!Jag har läst och godkänner behandling av mina uppgifter.