Valet blev vad det blev. Det rödgröna blocket krympte, det blå blocket krympte, det nationalistiska växte, om än inte så mycket som många befarade. Inför valet ägnade partierna i vanlig ordning mycket tid åt att baktala varandra och förkasta varandras politik. Även om det naturligtvis finns samarbetsplaner inom de två blocken, så ägnades retoriken framförallt åt att varje parti markerade sin särart och målade in sig i sitt respektive hörn.

En ledning utan samordnad styrning

Tänk er följande: Ett stort företag består av ett antal divisioner och affärsområden som aktivt ägnar sig åt att öppet berätta hur fel de andra har och markera att de inte kan tala med, än mindre samarbeta med varandra. När de träffas i företagets ledningsgrupp ägnar de sig på samma sätt åt att förklara hur fel alla de andra har.

Tyvärr påminner våra politiska låsningar om just det läget. Vi vill ju alla att det skall gå så bra som möjligt. Vi vill att Sverige ska bidra till en positiv utveckling i världen. Sverige är tack och lov inget företag, vi är ett litet land som på demokratisk väg kan sätta frågor som människors lika värde och miljö högt upp på agendan. Vi kan påverka världen i en positiv riktning. Men inte genom smutskastning och differentiering utan genom samarbete.

En globaliserad värld kräver samarbete

Vi befinner oss i en era då samarbete blivit viktigare än någonsin, därför att världen är globaliserad på gott och ont. Alla betydande utmaningar har globala dimensioner. Näringslivet agerar internationellt, liksom bankväsen och civilsamhälle. I FN:s hållbarhetsmål, den så kallade 2030-agendan, är det 17:e målet, ”Globalt Partnerskap” på många sätt det viktigaste, därför att inga av de övriga målen är möjliga att nå utan långtgående samarbete, mellan länder och mellan samhällets sektorer.

Behovet av ett politiskt ledarskap

Självklart finns det ideologiska skillnader mellan blocken som gör att det inte går att “mötas på mitten” hur som helst. Men samarbete och “mötas på mitten” är helt olika saker. Samarbete handlar om att arbeta för att nå gemensamma mål. Är dagens politiska låsningar verkligen kopplade till ideologi eller bara ren och skär positionering och marknadsföring? Hur påverkas vårt förhållande till ideologi av att vi är beroende av en global arena nu? Är det andra ideologiska dimensioner som är mer avgörande? Oavsett vilket så har vi behov av ett politiskt ledarskap som håller styrfart och påverkar världen i en positiv riktning.

Uppenbart verkar våra riksdagspartier ha en utmaning i detta avseende eftersom de tycks ha en strategi som bygger på att samarbeta så lite som möjligt, och med så få som möjligt, men ändå uppnå rätt att bilda regering. Tänk om övriga samhället skulle resonera så också: ”vi samarbetar så lite som möjligt och smutskastar alla de andra”. Det framstår som uppenbart idiotiskt, men i politiken som skall leda oss in i framtiden är det norm.

Dags för en ny politisk rörelse

För ett år sedan bildades rörelsen Initiativet, en politisk rörelse med syftet att bryta detta mönster. Vi tror att politik måste skapas på ett annat sätt – med samarbete i fokus, eller ”medskapande” som vi brukar säga. Vi tror att grundläggande strävan mot såväl hållbara människor som hållbar miljö måste vara grunden i en tid då många gamla sanningar måste omprövas och nya vägar testas.

Vad vi framförallt gjort under det senaste året är att driva ”politiska labb” där vi utvecklat processer och metoder för att samla många olika intressenter från olika politiska åskådningar och skapa framåtriktad politik tillsammans. Vi har verkningsfulla sätt att balansera olika intressen utan att tappa riktning. Vi behåller ett långsiktigt fokus i utvecklingen, och vi fastnar inte i konsensusdiskussioner eftersom vi i komplexa frågor inte eftersträvar perfektion utan lösningar som uppfyller kraven ”Tillräckligt bra just nu” och ”Tillräckligt säkert för att testas”. Vi använder metoder i framkant bland värderingsdrivna organisationer.

I veckans affärer den 11 september, så uttrycker Volvo Cars vd Håkan Samuelsson och Investors Jacob Wallenberg oro inför det politiska läget, ”företagen får ta smällen av det politiska dödläget”.

Medskapad politik mer hållbar

Vi menar att det inte behöver bli något dödläge om man tillämpar nya principer för samarbete enligt beskrivningen ovan. Vi i Initiativet kan medverka till en process där riksdagens parter kan röra sig framåt snabbt och effektivt – med utgångspunkt i de grundläggande och långsiktiga värden man är överens om. Medskapad politik har också den fördelen att den ligger mer stabilt och långsiktigt. Risken att den skall rivas upp efter nästa val är minimal eftersom en bredare förankring varit grunden från början.

Sverige och världen har komplexa utmaningar att ta sig an. Enda sättet att göra det långsiktigt är genom bredare samarbete. Våra politiska partier behöver ändra fokus från att alienera sina motståndare till att hitta gemensam grund.

Michael Wernstedt, partiledare 
Niclas Ihrén, talesperson Planeten
Martin Andersson, riksdagskandidat