Ett parti som vill skapa en ny berättelse som tar Sverige och världen framåt.

En ny vision för vårt århundrade.

Var med och skapa det med oss!

 

Rösta på oss

Från maktlöshet till handlingskraft i klimatfrågan

Som beteendevetare inläst på miljöpsykologi har jag länge argumenterat för att klimatet inte längre är en naturvetenskaplig fråga att lösa - det är en fråga om psykologi. De flesta blir frågande, förstår inte vad jag menar. Vadå? Det handlar om koldioxid - då frågar...

läs mer

Välmående för mig och andra

Ju mer jag lär mig om människan, desto mer inser jag att mitt välmående är helt och fullt beroende av välmåendet hos alla omkring mig. Det gäller i mina nära relationer, kollegor och samhället i stort. Det står i kontrast till ett antagande som vi har gjort i vår...

läs mer

Stöd Initiativets arbete för välmående människor på en välmående planet