Om oss

Initiativet är ett värderingsstyrt parti som verkar för ett mer öppet och inlyssnande offentligt samtal och en politisk kultur som tar sig an framtidens utmaningar med hänsyn till människa, miljö, samhälle, ekonomi och planeten.

Med vårt danska systerparti, Alternativet, som utgångspunkt håller vi på att utveckla nya sätt för att bedriva politik på 2000-talet. Metoden bygger på att politik är något vi skapar tillsammans – även mellan valen. Vi anordnar så kallade politiska labb där vi samlas och lyfter olika perspektiv inom olika politikområden som är öppna för alla.

En plattform för samtal

Partiet startade i november 2017 och har på kort tid samlat närmare 800 medlemmar och långt fler som engagerar sig i politiska samtal och politiska labb. Vi ställer upp i valet 2018, men det viktigaste är inte ett enskilt val, utan att bidra till att bygga broar mellan medborgare och folkvalda och förändra politiken inifrån.

Det är dags att ta ett omtag och skapa en ny berättelse som tar Sverige och världen framåt. En ny vision för vårt århundrade: Välmående människor på en välmående planet.

Tillsammans kan vi göra skillnad för framtiden!

Vår berättelse

Vi vill skapa en ny berättelse som tar Sverige och världen framåt. En ny vision för vårt århundrade.

Värderingar

Vi är ett värderingsstyrt parti som verkar för en ny politisk kultur som präglas av en mer inbjudande ton i samtal och debatter.

Politik

Vi står för en politik som utgår från verkligheten. Där förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen.

Partistyrelse

Initiativet är ett samskapat parti. Vi är en stor mängd individer från Sveriges alla hörn som tillsammans gör Initiativet möjligt.