Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platform/domains/initiativet.se/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4943
Om oss – ett metamodernt förhållningssätt | Initiativet

Om oss – ett metamodernt förhållningssätt

Initiativet är ett nyskapande politiskt parti som genom en saklig, ärlig och inlyssnande politisk kultur vill åstadkomma en vitaliserad och fördjupad demokrati. Visionen är att skapa hållbara politiska lösningar för välmående människor på en välmående planet.

Initiativet bildades i november 2017. I valet 2018 ville vi skaka om det politiska landskapet och inspirera till ett mer konstruktivt politiskt samtal. Till ett lyssnande samhälle. Initiativet gav sig ut med buller och bång för att skapa den värld vi vill leva i. En ny politisk kultur och ett nytt politiskt landskap. En holistisk syn på det system samhället är och därmed en djupare förståelse för de komplexa utmaningar det globala samfundet står mitt i. En ny organisation och ett nytt sätt att skapa politik på, där det viktigaste är att utveckla processen. En förändrad process leder till ett förändrat politiskt resultat.

Medskapande fördjupar demokratin

Att människor är med och skapar är viktigt för att fördjupa demokratin. Våra värderingar öppenhet, medkänsla, mod, optimism, medskapande och handlingskraft skulle ersätta ideologier skapade ur ett samhälle vi sedan länge lämnat. Vi är många som bär känslan av att politiken inte lyckats ta grepp om de stora samhällsutmaningar vi står inför. Paradigmskiftet. Att den befintliga politiska processen är begränsande och förlamande snarare än frigörande och engagerande inför den förändring som krävs. Vi skapade ett nytt politiskt parti.

Diskussioner om vad det är, hur det ska organiseras, vad som behövs för att bli vald, om det är viktigt att komma in i riksdagen och vilken politik vi ska driva, slet isär. Hur mycket vi än ville skapa något nytt så begränsades vi. Det är svårt att tänka sig något man inte har föreställt sig. Kan man föreställa sig något man inte har upplevt? Vi saknade förebilder. Vi saknade berättelser. Vi navigerade ett okänt vatten utan riktning, men med en tydlig vilja.

Kultur och gemenskap basen i vårt förhållningssätt

Tre år har gått. Valkampanjen lärde oss mycket och satte ljuset på utmaningar. Sedan start har vi experimenterat med nytänkande organisationsmodeller, med processer för att generera politik och med vilka ideologier som kan guida oss. Vi har byggt kultur och gemenskap. Arbetat med att integrera värderingarna, utforska vår omvärld och funderat på ur vilken källa vi drar ideologisk inspiration. Vi har fått viktiga insikter, och lärt oss genom den process som varit.

Nu är det dags för ett nytt kapitel. Initiativet tror att allt börjar med dig. Vårt fokus ligger hos individen, individen som del av ett sammanhang. Att skapa meningsfullhet och sammanhang där idéer får grogrund är vad som stärker agentskap i en orolig och föränderlig tid. Det meningsfulla sammanhanget skapas genom en stark gemensam kultur av öppenhet och inkludering.

Visionära frön mot självledarskap

Initiativet tror att det starkaste medlet för att nå verklig förändring är att stärka det politiska självledarskapet. Initiativets roll är att skapa en trygg och utvecklande miljö och upplevelser som stärker och utmanar oss att bli ansvarstagande och mogna individer Initiativet tror att den viktigaste rollen vi som parti kan spela är att skapa en arena, en kultur, där vi får utvecklas som hela människor som del av ett sammanhang och testa våra politiska idéer.

Att generera politik för en ny värld är bara möjligt om vi först har sått de visionära frön som bildning och mognad ger. Det här innebär ett skifte i vad Initiativet är.

En inlyssnande politisk kultur

Syftet med Initiativet är att skapa och inspirera till en inlyssnande politisk kultur, en djupare förståelse för de komplexa utmaningar vi står inför och ett samhälle som är bättre för människa, djur och planet. Hur vi uppnår dessa syften är vad som formuleras i de tre punkterna ovan. Målen nås genom att individer lever och praktiserar dem. Metoden är att ge verktyg och samskapa upplevelser som gör att vi som individer kan agera i enlighet med de målen. Vi skapar förutsättningar för att de idéer som katalyserar förändring kan födas.

Initiativet börjar med dig

Initiativet börjar med dig. Våra samhällen är komplexa system där individer ingår och var och ens agerande påverkar systemet. Ingen människa är en ö. Grunden i att fokusera på individens agentskap är vår övertygelse om att allt hänger ihop. Att mina handlingar har verkan. Att i samhället är vi många individer som kan agera tillsammans. Initiativet börjar med dig. Hur Initiativet gör saker börjar med hur du agerar. Genom att mötas och utforska tillsammans skapas energi kring specifika frågor och områden. Det är öppet för dig att ta initiativ till det du vill utveckla.

Från och med nu lämnar vi det rådande systemets spelregler och traditioner och låter istället energi och intresse leda vägen för utvecklingen av Initiativet. Allt med utgångspunkt i den nya politiska kultur vi lagt grunden till.

Initiativet börjar med dig. Politiken, det är vi.