Vi är alla uppvuxna i ett samhälle med strukturer och normer som formar oss som människor. De formar vårt beteende vare sig vi vill det eller inte.

Personligen vill jag bidra till ett samhälle där vi bygger bort diskriminerande och begränsande normer och strukturer, där vi alla är jämlika och jämställda oavsett kön, bakgrund, religion, sexuella preferenser med mera. Att bygga det samhället kräver att vi alla tar ett eget ansvar – även vi som drabbas negativt av rådande normer och strukturer.

Vi har ett ansvar att belysa när vi råkar ut för samhällets skuggsidor. Vi har ett ansvar att berätta och sätta ord på vad som sker. På så vis ger vi våra medmänniskor en chans att förstå och att handla annorlunda. På så vis kan vi hitta lösningar och bygga en kultur där vi alla känner oss inkluderade och välkomna att delta på lika villkor.

Att leva som vi lär

Initiativet är en organisation som önskar förändra samhället genom att leva som vi lär. Vi vill bygga bort diskriminerande normer och strukturer och skapa ett mer inlyssnande samhälle. Och det börjar med oss. Men vi är alla människor, uppvuxna i samma samhälle som alla andra. Vi är präglade vi med. Så vi behöver hjälpas åt och stötta varandra, både i att våga dela och att våga förändra.

Våga sätta ord på dina känslor

Om du råkar på en skuggsida av något slag, till exempel att du känner att ditt perspektiv inte är lika mycket värt eller att en viss grupp omtalas på ett nedsättande vis, snälla – säg det! Ibland är det svårt att sätta ord på det en upplever, men om det så “bara” är en dålig känsla i magen, ta modet och uttryck den (och vågar du inte göra det där och då, ta upp det senare eller skriv ett meddelande till mig så tar jag upp det anonymt). Ett bra sätt att lyfta denna typ av upplevelser är att använda icke-våldsam kommunikation (@Naima i Slack är expert på detta och kan säkerligen ge ytterligare tips).

Visa mod genom att lyssna

Till dig som lyssnar in personen som drabbas av en skuggsida – jag ber dig, omfamna detta, även om det känns jobbigt. Vi är alla färgade av samhällets strukturer och normer, och det är bara genom att bli uppmärksammade på dem som vi kan förändra dem. Tänk på att den som lyfter en skuggsida är oerhört modig, visa samma mod genom att lyssna för att förstå och hjälps sen åt att komma på en lösning. Det är bara tillsammans vi kan förändra!

Vi bygger kulturen genom att ta ansvar tillsammans

Min stora önskan är att vi hjälps åt att bygga denna kultur. En kultur där vi känner oss trygga. Trygga att ta det egna ansvar som förändringen kräver. Trygga att dela våra känslor. Trygga att utforska det okända.

Låt oss se och ta hand om varandra!
#mod #handlingskraft

Sanna Rådelius, Initiativtagare