Ju mer jag lär mig om människan, desto mer inser jag att mitt välmående är helt och fullt beroende av välmåendet hos alla omkring mig.

Det gäller i mina nära relationer, kollegor och samhället i stort. Det står i kontrast till ett antagande som vi har gjort i vår kultur, att vi på något vis skulle vara isolerade öar vars välmående inte påverkas nämnvärt av omgivningen.

Det är därför jag jobbar hårt för att mitt bidrag till de omkring mig ska bli så meningsfullt som möjligt, av den enkla och själviska anledningen att jag inte vill leva med relationer utan tillit, i ett samhälle som inte mår bra, på en planet som är på väg att gå sönder. Jag gör det för min skull, av den enkla anledningen att jag har förstått hur sammankopplade vi är.

Vi behöver stänga gapet och bli mer självstyrande

Jag vill förändra människors, organisationers och samhällets sätt att tänka och agera så att vi blir mer verklighetsnära. Stänga gapet mellan hur vi tror att saker fungerar och hur de faktiskt fungerar. Det här året hjälper jag till exemepel ett företag att bli mer självstyrande och ta bort alla chefer. De har redan blivit mer effektiva, motiverade och tar bättre beslut än tidigare. Mer verklighetsnära. Det känns djupt meningsfullt och jag ser hur mycket energi och tid det frigör.

Flera kurvor idag pekar åt fel håll, men många pekar också åt rätt håll. Det är så mycket spännande som händer, både teknologiskt och kulturellt. Att få vara med om det är en ynnest. Där teknologi möter människa, där trivs jag bäst.

Det är dags att kavla upp ärmarna och göra saker

Jag bär på en allvarsam optimism. Det är riktigt jävla brådis nu, men det är också i allra högsta grad möjligt. Jag inser mer och mer att förändring sitter i att kavla upp ärmarna och göra, inte prata om hur det borde vara.

Jag har en naiv dröm att vi, människan som art, ska växa upp och börja växa in i kostymen, ta ansvar. För oss själva, varandra och livet på den lilla stenklump vi bor på som just nu är vårt enda hem. Att vi är färdiga med att vara gränstestande tonåringar. Om vi vill ha frihet får vi också ta ansvar. En grundläggande liberal tanke som vi totalt tycks ha dribblat bort.

Vi ingår alla i ekvationen

Jag vill vara med och skapa ett samhälle där vi har grown the fuck up, helt enkelt. På samma gång high tech, medmänskligt och hållbart. På alla sätt och vis. Jag gör det för min skull, men du och alla andra ingår i ekvationen. Varken mer eller mindre.
#optimism #handlingskraft

Stefan Ekwall, initiativtagare