Partistyrelse

Initiativet är ett samskapat parti. Vi är en stor mängd individer från Sveriges alla hörn som tillsammans gör Initiativet möjligt. Under våren 2018 valdes en ny partistyrelse, som formellt leder och faciliterar arbetet fram till nästa årsmöte. Välkommen att kontakta oss via info@initiativet.se eller www.facebook.se/initiativetsverige

Sanna Rådelius
Ledamot

Sanna är social entreprenör och processledare och stöttar organisationer att arbeta behovsorienterat och med människan i centrum. Sedan 2010 har hon arbetat med utvecklings- och förändringsprocesser, senare med ett allt större samhällsfokus. Sanna brinner för innovation, medborgardialog, samverkan och delaktighet.  

"Innan vi letar efter en lösning, måste vi fråga oss varför och för vem vi gör det. Vad är utmaningen och vad vill vi åstadkomma? Allt börjar med att lyssna! I Initiativet ser jag en möjlighet att skapa en ny politisk kultur, en ny berättelse om samhället, där fler känner sig inbjudna. Där fler får ta plats. Framtiden kan vi bara skapa tillsammans!"

Tove Winiger
Ledamot

Tove är statsvetare och arbetar med politisk kommunikation och påverkan. Hon vill konkretisera politiken och ta ner fluffiga begrepp på jorden. Det har hon gjort i transportnäringen i Bryssel, för ensamkommande i Stockholm och i klimatpolitiken. Tove brinner för jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa, som hon menar att dialog bidrar till.

"Vi lever i en väldigt politisk tid, där samtalet är ständigt pågående men ofta utan att kanaliseras till formell makt. Vi är individualistiska, vilket gör att många ibland har åsikter som krockar på den traditionella politiska skalan. Initiativet är intressant för att vi talar om samskapad, delaktig politik - på riktigt."

David Bauman
Ledamot

David är tech-entreprenör och futurist inriktad på social innovation. David är specialist på Blockchain-teknik, och har byggt intelligenta system för medicinteknik och övervakning i industrin. Han har också byggt Europas största datahallar för Bitcoin, samt är medgrundare till återbruksprojektet Refo.

"Jag har alltid haft svårt att välja bland befintliga partier. Bästa lösningen i verkligheten beror på sammanhang och sunt förnuft, och inte en förutbestämd mall! Debatten är hårt polariserad, och partiledardebatterna som en sandlåda. Det är dags för Sverige att blicka framåt och gå före i den nya världen, istället för att märka att vi blir omkörda."