Partistyrelse

Initiativet är ett samskapat parti. Vi är en stor mängd individer från Sveriges alla hörn som tillsammans gör Initiativet möjligt. Under våren 2018 valdes en ny partistyrelse, som formellt leder och faciliterar arbetet fram till nästa årsmöte. Välkommen att kontakta oss via info@initiativet.se eller www.facebook.se/initiativetsverige

Sanna Rådelius
Ledamot

Sanna är social entreprenör och processledare och stöttar organisationer att arbeta behovsorienterat och med människan i centrum. Sedan 2010 har hon arbetat med utvecklings- och förändringsprocesser, senare med ett allt större samhällsfokus. Sanna brinner för innovation, medborgardialog, samverkan och delaktighet.  

"Innan vi letar efter en lösning, måste vi fråga oss varför och för vem vi gör det. Vad är utmaningen och vad vill vi åstadkomma? Allt börjar med att lyssna! I Initiativet ser jag en möjlighet att skapa en ny politisk kultur, en ny berättelse om samhället, där fler känner sig inbjudna. Där fler får ta plats. Framtiden kan vi bara skapa tillsammans!"

Tove Winiger
Ledamot

Tove är statsvetare och arbetar med politisk kommunikation och påverkan. Hon vill konkretisera politiken och ta ner fluffiga begrepp på jorden. Det har hon gjort i transportnäringen i Bryssel, för ensamkommande i Stockholm och i klimatpolitiken. Tove brinner för jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa, som hon menar att dialog bidrar till.

"Vi lever i en väldigt politisk tid, där samtalet är ständigt pågående men ofta utan att kanaliseras till formell makt. Vi är individualistiska, vilket gör att många ibland har åsikter som krockar på den traditionella politiska skalan. Initiativet är intressant för att vi talar om samskapad, delaktig politik - på riktigt."

Namir Shamany
Ledamot

Namir är samhällskommunikatör,  skådespelare, författare och regissör. Entreprenör. Han är utbildad i Human Sciences, samhällskommunikation, College of Arts-literature och som TV/Cinema regissör. Han har i stort sett, jobbat med människor hela sitt liv inom sociala och kulturella sammanhang både nationellt och internationellt. Namir har i många år varit aktiv inom föreningsliv framför allt som ledare och pedagog för ungdomar. Integration och inkludering står i centrum av hans arbete då han jobbar mycket aktivt för att motverka segregation och utanförskap.

"Jag tror på ett jämlikt samhälle där alla har en plats och spelar en viktig roll. Jag har själv gått igenom integrationsprocessen här i Sverige och vet vart behoven till förbättring finns och hur det bör hanteras. Det är därför jag vill skapa ett bättre integrerat samhälle, som präglas av mångfald och nya möjligheter för alla."

Jessica Dymén
Ledamot

Jessica är hållbarhetskonsult med fokus på hållbarhetskommunikation och social hållbarhet. Hon har en bakgrund som statsvetare och lång erfarenhet av att jobba med hållbart företagande och samhällsorienterat förändringsarbete. Hon drivs av hållbar utveckling och sektorsöverskridande samarbete. De flesta av våra samhällsutmaningar behöver lösas utifrån ett gemensamt angreppssätt.

"Det politiska engagemanget i Sverige sjunker och jag vill vara med och bidra till ett förändrat politiskt klimat där människor känner att det finns en dialog mellan medborgare och politiker och där inlyssnandet är i fokus. Jag har ett starkt engagemang för ett samhälle där vi på riktigt tar tag i samhällsutmaningar som klimatförändringarna, ändrade förutsättningar för skolan och sjukvården, den ökade psykiska ohälsan och utanförskapet i samhället. En stark hjärtefråga är skapandet av ett samhälle post-#metoo."

David Bauman
Ledamot

David är tech-entreprenör och futurist inriktad på social innovation. David är specialist på Blockchain-teknik, och har byggt intelligenta system för medicinteknik och övervakning i industrin. Han har också byggt Europas största datahallar för Bitcoin, samt är medgrundare till återbruksprojektet Refo.

"Jag har alltid haft svårt att välja bland befintliga partier. Bästa lösningen i verkligheten beror på sammanhang och sunt förnuft, och inte en förutbestämd mall! Debatten är hårt polariserad, och partiledardebatterna som en sandlåda. Det är dags för Sverige att blicka framåt och gå före i den nya världen, istället för att märka att vi blir omkörda."

Aiina Larsson
Ledamot

Aiina är performance artist, social entreprenör och global omställningsaktivist. Hon har flerårig erfarenhet från civilsamhället och som egenföretagare där hon arbetat i olika konstprojekt med fokus på normkreativitet, representation, demokrati och hållbarhet. Hon är en förespråkare för självorganisering och har en stark tilltro till människans emancipatoriska förmåga.

"Vi står idag inför komplexa utmaningar; klimatförändringar och artförlust, robotisering/AI-utveckling, ekonomisk ojämlikhet, ökande psykisk ohälsa samt ett bristande förtroende för det demokratiska systemet. I en alltmer snabbföränderliga värld erfordras nya sätt att tänka, handla och agera. Genom Initiativet vill jag medskapa en interaktiv politisk plattform som kan fördjupa demokratin i det svenska samhället och låta fler röster komma till tals."