Partistyrelse

Initiativet är ett samskapat parti. Vi är en stor mängd individer från Sveriges alla hörn som tillsammans gör Initiativet möjligt. Under våren 2018 valdes en ny partistyrelse, som formellt leder och faciliterar arbetet fram till nästa årsmöte. Välkommen att kontakta oss via info@initiativet.se eller www.facebook.se/initiativetsverige

Michael Wernstedt
Partiledare

Michael var advokat på en av världens största byråer när han 29 år gammal kände att den konventionella framgången skavde. Med en önskan om att skapa en bättre värld byggde han som verksamhetsansvarig Raoul Wallenberg Academy. Insikten om att förnyelse av politiken kräver ett nytt parti gjorde steget in i Initiativet enkelt.

"För mig blev det ohållbart att stå vid sidlinjen av politiken och ropa kom igen, ni kan bättre. Jag vill göra det mer enkelt och roligt att engagera sig politiskt. Jag vill också skapa ett samhälle där vi på allvar tar tag i de stora samhällsutmaningarna som klimatförändring och psykisk ohälsa."

Sanna Rådelius
Ledamot

Sanna är social entreprenör och processledare och stöttar organisationer att arbeta behovsorienterat och med människan i centrum. Sedan 2010 har hon arbetat med utvecklings- och förändringsprocesser, senare med ett allt större samhällsfokus. Sanna brinner för innovation, medborgardialog, samverkan och delaktighet.  

"Innan vi letar efter en lösning, måste vi fråga oss varför och för vem vi gör det. Vad är utmaningen och vad vill vi åstadkomma? Allt börjar med att lyssna! I Initiativet ser jag en möjlighet att skapa en ny politisk kultur, en ny berättelse om samhället, där fler känner sig inbjudna. Där fler får ta plats. Framtiden kan vi bara skapa tillsammans!"

Tove Winiger
Ledamot

Tove är statsvetare och arbetar med politisk kommunikation och påverkan. Hon vill konkretisera politiken och ta ner fluffiga begrepp på jorden. Det har hon gjort i transportnäringen i Bryssel, för ensamkommande i Stockholm och i klimatpolitiken. Tove brinner för jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa, som hon menar att dialog bidrar till.

"Vi lever i en väldigt politisk tid, där samtalet är ständigt pågående men ofta utan att kanaliseras till formell makt. Vi är individualistiska, vilket gör att många ibland har åsikter som krockar på den traditionella politiska skalan. Initiativet är intressant för att vi talar om samskapad, delaktig politik - på riktigt."

Anna-Maria Olofsgård
Ledamot

Anna-Maria är beteendevetare med inriktning på organisationssociologi. Som HR-konsult har hon stöttat ledningsgrupper i förändringsprocesser. Anna-Maria har ett stort engagemang för samhällsutveckling och saknar ett systemperspektiv i samhällsdebatten.

"Kriserna i omvärlden har tydligt kastat om politikens spelplan. Utmaningarna är komplexa och de politiska frågorna måste hanteras som en helhet! Ideologierna har blivit bromsklossar för konstruktiva samtal och problemlösning. Jag tror att Initiativet kan bidra med att fler perspektiv än det ekonomistiska får påverka besluten."

Jessica Dymén
Ledamot

Jessica är hållbarhetskonsult med fokus på hållbarhetskommunikation och social hållbarhet. Hon har en bakgrund som statsvetare och lång erfarenhet av att jobba med hållbart företagande och samhällsorienterat förändringsarbete. Hon drivs av hållbar utveckling och sektorsöverskridande samarbete. De flesta av våra samhällsutmaningar behöver lösas utifrån ett gemensamt angreppssätt.

"Det politiska engagemanget i Sverige sjunker och jag vill vara med och bidra till ett förändrat politiskt klimat där människor känner att det finns en dialog mellan medborgare och politiker och där inlyssnandet är i fokus. Jag har ett starkt engagemang för ett samhälle där vi på riktigt tar tag i samhällsutmaningar som klimatförändringarna, ändrade förutsättningar för skolan och sjukvården, den ökade psykiska ohälsan och utanförskapet i samhället. En stark hjärtefråga är skapandet av ett samhälle post-#metoo."

Aiina Larsson
Ledamot

Aiina är performance artist, social entreprenör och global omställningsaktivist. Hon har flerårig erfarenhet från civilsamhället och som egenföretagare där hon arbetat i olika konstprojekt med fokus på normkreativitet, representation, demokrati och hållbarhet. Hon är en förespråkare för självorganisering och har en stark tilltro till människans emancipatoriska förmåga.

"Vi står idag inför komplexa utmaningar; klimatförändringar och artförlust, robotisering/AI-utveckling, ekonomisk ojämlikhet, ökande psykisk ohälsa samt ett bristande förtroende för det demokratiska systemet. I en alltmer snabbföränderliga värld erfordras nya sätt att tänka, handla och agera. Genom Initiativet vill jag medskapa en interaktiv politisk plattform som kan fördjupa demokratin i det svenska samhället och låta fler röster komma till tals."

Namir Shamany
Ledamot

Namir är samhällskommunikatör,  skådespelare, författare och regissör. Entreprenör. Han är utbildad i Human Sciences, samhällskommunikation, College of Arts-literature och som TV/Cinema regissör. Han har i stort sett, jobbat med människor hela sitt liv inom sociala och kulturella sammanhang både nationellt och internationellt. Namir har i många år varit aktiv inom föreningsliv framför allt som ledare och pedagog för ungdomar. Integration och inkludering står i centrum av hans arbete då han jobbar mycket aktivt för att motverka segregation och utanförskap.

"Jag tror på ett jämlikt samhälle där alla har en plats och spelar en viktig roll. Jag har själv gått igenom integrationsprocessen här i Sverige och vet vart behoven till förbättring finns och hur det bör hanteras. Det är därför jag vill skapa ett bättre integrerat samhälle, som präglas av mångfald och nya möjligheter för alla."

David Bauman
Ledamot

David är tech-entreprenör och futurist inriktad på social innovation. David är specialist på Blockchain-teknik, och har byggt intelligenta system för medicinteknik och övervakning i industrin. Han har också byggt Europas största datahallar för Bitcoin, samt är medgrundare till återbruksprojektet Refo.

"Jag har alltid haft svårt att välja bland befintliga partier. Bästa lösningen i verkligheten beror på sammanhang och sunt förnuft, och inte en förutbestämd mall! Debatten är hårt polariserad, och partiledardebatterna som en sandlåda. Det är dags för Sverige att blicka framåt och gå före i den nya världen, istället för att märka att vi blir omkörda."

Magnus Nordström
Ledamot

Magnus är diplomat med erfarenhet av och intresse för internationell och nationell politik, humaniora, filosofi, konst, ny teknik men främst människors förmåga och välmående. Han har arbetat i en strategisk styrelsemiljö internationellt, fackligt och lokalpolitiskt samt har erfarenhet av riksdagens arbete. Positiv, nyfiken, principiell pragmatiker som brinner för fredliga lösningar, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och demokrati.

"Demokratin och friheten - vår livsluft - är satt under press när världens samhällen inte går i takt och vår planet är i obalans. Vi behöver motverka syrefattiga ideologier och uppkomst av kvävande auktoritärt ledarskap. Valet är vårt att leda eller låta oss ledas. Jag vill vara del i att realisera Initiativets positiva berättelse. Genom att stärka människans egenmakt och medskapa den politik som Initiativet står för - kan vi lotsa varandra mot de möjligheter framtiden bjuder oss på."

Andrea Hvistendahl
Ledamot

Andrea Hvistendahl är samhällsnära konstnär och adjunkt i Informationsdesign på högskola. Hon föreläser bland annat om idégenerering, hållbarhet, offentliga rummet och Etik i verksamheter. Hon har en master i konst och en internationell bakgrund med jobb och projekt utomlands. Hon är del i FN:s svenska arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion och har samarbetat med olika myndigheter. Andrea strävar efter att skapa dialog, nya perspektiv och positiv förändring i sociala och politiska frågor om hållbarhet, migration och konflikthantering.

”Jag är en byggare med erfarenhet av att brygga idé och skiss till verklighet. Förändringar pågår ständigt i samhället, jag vill vara del i att forma dem, tillsammans. Initiativet erbjuder detta och jag delar partiets värdegrunder. Jag vill vara visionär och skapa nytänkande inkluderande metoder och processer för att förverkliga Initiativets medmänskliga idé.”

Cheick Wagué
Ledamot

Cheick är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Han är född 1956 och är svensk medborgare men ursprungligen bördig från Mali (Västafrika). Sedan 2006 har han en professur i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Han har bland annat byggt upp ekonomiutbildningar på högskolan. Han har partipolitisk erfarenhet, från kommun och stadsdelsnämnd.

"Jag vill bidra till att öka svenska företags konkurrenskraft. Vi behöver också stärka våra spetsutbildningar så vi inte halkar efter. Det är viktigt att vi bedriver forskning som är i världsklass så vi får behålla duktiga studenter och forskare. Min drivkraft i integrations- och mångfaldsfrågor är att hitta lösningar som bidrar till öppenhet, dialog och förståelse. Jag tror på ett Sverige där flitighet och skötsamhet lönar sig och där utgångspunkten i politiken ska vara att lyfta människor, inte hålla tillbaka dem. Därför brinner jag för att upprätthålla och stärka samhällskontraktet mellan medborgaren och samhället."