Inledning till partiprogrammet

Det politiska dokument, som du ska börja läsa, är resultatet av ett mycket speciellt politiskt och demokratiskt experiment. Det har drivits av en vilja att skapa en mer inlyssnande politik i övertygelse om att fler vet mer.

I november förra året då vi för första gången presenterade Initiativet för allmänheten, gav vi varandra den politiska och organisatoriska utmaningen att formulera ett politiskt princip -och partiprogram, genom vad man kan beskriva som en öppen politisk process, open-source-process.

Många medskapare till politiken

Med andra ord, bjöd vi in alla dem som hade tid och lust, att vara medskapare till Initiativet politiska program. Enda villkoret var att man var överens om partiets sex grundläggande värderingar och partiets politiska vision: välmående människor på en välmående planet. Initiativets sex värderingar är:

  • Öppenhet
  • Medkänsla
  • Mod
  • Optimism
  • Medskapande
  • Handlingskraft

I vår politiska vision har vi modet att föreställa oss en radikalt annan framtid, för Sverige, liksom för resten av världen. Mer än 450 personer accepterade denna inbjudan och har bidragit med konkreta förslag, kritiska frågor och nyfiken undran.
Det har de gjort genom att delta i de många politiska laboratorier och workshops, som genomfördes under våren 2018.

Välmående och tillit kärnan i politiken

Dessa förslag har sedan vidareutvecklas av arbetscirklar inom Initiativets sex politiska områden, Demokrati, Välmående och hälsa, Planeten, Lärande och utbildning, Värdeskapande och Engagemang samt Inkludering och Migration. Dessa cirklar har motiverat hur målbilderna och förslagen ligger i linje med relevant forskning, med Initiativets värderingar och hur det bidrar till Välmående och Tillit. Välmående och Tillit är de två genomgripande värden som all Initiativets politik ska sträva till.

Många har chans att påverka

De utvecklade förslagen har sedan varit på rådgivningsprocess i Initiativets Facebookgrupp där de över 2 500 medlemmarna haft möjligheten att kommentera målbilderna och förslagen. Efter redigering har omröstning skett bland Initiativets alla medlemmar. De målbilder som fått stöd av 80 procent av medlemmarna och de förslag som fått stöd av 50 procent är de du kan läsa nedan.

Förhoppningsvis kan de allra flesta av er som har deltagit i vårens laboratorier och workshops, känna igen er själva i dokumentet. Det är vår förhoppning, för vi har gjort allt för att skapa en stark gemensam politisk plattform.

Ett levande dokument

Det är viktigt att betona att vi i detta politiska program endast tagit upp de tre politiska områdena Planeten, Välmående och Hälsa som hunnit bli färdiga med hela processen. De övriga områdenas målbilder och förslag är på gång men har ännu inte gått igenom hela processen. Initiativet har ett ständigt levande partiprogram som kommer att utvecklas utifrån den medskapande process varigenom politiken tas fram. Redan till hösten går vi vidare med nästa omgång av politiska workshops och därmed utformningen av ett antal nya politiska områden och teman.

Kärleksfulla hälsningar
Initiativet

Läs den senaste versionen av partiprogrammet här som pdf