Partistyrelse

Initiativet är ett samskapat parti. Vi är en stor mängd individer från Sveriges alla hörn som tillsammans gör Initiativet möjligt. Inför lanseringen hösten 2017 valdes en partistyrelse, som formellt leder och faciliterar arbetet fram tills kommande årsmöte under våren 2018. Välkommen att kontakta oss via info@initiativet.se eller www.facebook.se/initiativetsverige

Anna Maria Olofsgård
Ledamot
Anna-Maria är beteendevetare med inriktning på organisationssociologi. Som HR-konsult har hon stöttat ledningsgrupper i förändringsprocesser. Anna-Maria har ett stort engagemang för samhällsutveckling och saknar ett systemperspektiv i samhällsdebatten.

"Kriserna i omvärlden har tydligt kastat om politikens spelplan. Utmaningarna är komplexa och de politiska frågorna måste hanteras som en helhet! Ideologierna har blivit bromsklossar för konstruktiva samtal och problemlösning. Jag tror att Initiativet kan bidra med att fler perspektiv än det ekonomistiska får påverka besluten. "
Michael Wernstedt
Partiledare
Michael var advokat på en av världens största byråer när han 29 år gammal kände att den konventionella framgången skavde. Med en önskan om att skapa en bättre värld byggde han som verksamhetsansvarig Raoul Wallenberg Academy. Insikten om att förnyelse av politiken kräver ett nytt parti gjorde steget in i Initiativet enkelt.

"För mig blev det ohållbart att stå vid sidlinjen av politiken och ropa kom igen, ni kan bättre. Jag vill göra det mer enkelt och roligt att engagera sig politiskt. Jag vill också skapa ett samhälle där vi på allvar tar tag i de stora samhällsutmaningarna som klimatförändring och psykisk ohälsa."
Sanna Rådelius
Ledamot
Sanna är social entreprenör och processdesigner och stöttar organisationer att arbeta efter behov och med människan i centrum. Sedan 2010 har hon arbetat med utvecklings- och förändringsprocesser, senare med ett allt större samhällsfokus. Sanna brinner för innovation, medborgardialog, samverkan och delaktighet.

"Innan vi letar efter en lösning, måste vi fråga oss varför och för vem vi gör det. Vad är utmaningen och vad vill vi åstadkomma? Allt börjar med att lyssna! I Initiativet ser jag en möjlighet att skapa en ny politisk kultur, en ny berättelse om samhället, där fler känner sig inbjudna. Där fler får ta plats. Framtiden kan vi bara skapa tillsammans!"
Per Hörberg
Ledamot
Per har sedan 2012 drivit Initiativ Samutveckling för att bidra till ett lyssnande samhälle. Samtalsgården har lockat tusentals dialogsugna människor under Almedalsveckan. Tidigare IKEA-chef, reservofficer och managementkonsult. Nu arbetar Per för att bidra till transnationella frågor som klimat, flyktingar, levnadsstil och teknik.

"Jag vill med Initiativet bidra till ett skönare (globalt) samhälle för alla. Traditionell politik har, enligt mig, fastnat i sig själv - ett evigt "blame game" med debatt som enda verktyg. Det ursprungliga, grekiska ordet debatt betyder 'slå isär'. Jag vill istället vara med och bygga ihop samhället!"
Jesper Kjellerås
Ledamot
Jesper är grundare av Impact Hub Stockholm en del av världens största nätverk av sociala entreprenörer. Genom kärnvärdena Trust, Courage och Collaboration engagerar de sig i kollektiva åtgärder för att nå en bättre värld. Idén är att möjliggöra för företag som har positiv inverkan och som jobbar med FN:s 17 hållbarhetsmål.

"Mångfald är nyckeln till social innovation. Men det räcker inte! Samarbete och utrymme som främjar rätt miljö för företag att göra vår värld till en bättre plats behövs också. I tio år har jag engagerat mig i Impact Hub och nu vill jag ta med de erfarenheterna till Initiativet och utforska hur vi kan skapa en ny plattform för politiken."
Tove Winiger
Ledamot
Tove är statsvetare och arbetar med politisk kommunikation och påverkan. Hon vill konkretisera politiken och ta ner fluffiga begrepp på jorden. Det har hon gjort i transportnäringen i Bryssel, för ensamkommande i Stockholm och i klimatpolitiken. Tove brinner för jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa, som hon menar att dialog bidrar till.

"Vi lever i en väldigt politisk tid, där samtalet är ständigt pågående men ofta utan att kanaliseras till formell makt. Vi är individualistiska, vilket gör att många ibland har åsikter som krockar på den traditionella politiska skalan. Initiativet är intressant för att vi talar om samskapad, delaktig politik - på riktigt."
David Bauman
Ledamot
David är tech-entreprenör och futurist inriktad på social innovation. David är specialist på Blockchain-teknik, och har byggt intelligenta system för medicinteknik och övervakning i industrin. Han har också varit med och byggt Europas största datahallar för Bitcoin, samt är medgrundare till återbruksprojektet Refo.

"Jag har alltid haft svårt att välja bland befintliga partier. Bästa lösningen i verkligheten beror på sammanhang och sunt förnuft, och inte någon förutbestämd mall! Debatten är hårt polariserad och partiledardebatterna som en sandlåda. Det är dags för Sverige att blicka framåt och gå före i den nya världen, istället för att märka att vi blir omkörda."