En väl fungerande och dynamisk demokrati är beroende av människors engagemang och vilar på gemenskapen. Lyckligtvis har vi en politiskt aktiv befolkning. Valdeltagandet är stadigt högt i Sverige – både på nationell, landstings- och kommunal nivå. Även om...

läs mer