Ju mer jag lär mig om människan, desto mer inser jag att mitt välmående är helt och fullt beroende av välmåendet hos alla omkring mig. Det gäller i mina nära relationer, kollegor och samhället i stort. Det står i kontrast till ett antagande som vi har gjort i vår...

läs mer