Om oss

Initiativet är ett nyskapande politiskt parti som genom en saklig, ärlig och inlyssnande politisk kultur vill åstadkomma en vitaliserad och fördjupad demokrati. Visionen är att skapa hållbara politiska lösningar för välmående människor på en välmående planet.

 

“Initiativets syfte är att katalysera ny politik som når långt bortom nuvarande verklighet. Vi fokuserar på engagemang och medskapande, delaktighet och medvetenhet hellre än val. På värderingar framför ideologi, på en framtid som utgår från mänskliga behov inom planetära gränser och inkluderar, inte exkluderar. Vi värdesätter lösningar, utmaningar och bättre frågeställningar. Bakom det demokratiska underskottet finns en brist på fantasi och vision. Genom politiska laboratorier, kreativt ledarskap och en lyssnande kultur lanserar vi en fredlig revolution där vi vill stödja alla invånare till ett djupt engagemang i de komplexa utmaningar som vårt samhälle och biosfär står inför.”

En plattform för samtal

Partiet startade i november 2017 och har på kort tid samlat närmare 1000 medlemmar och långt fler som engagerar sig i politiska samtal och politiska labb. Vi ställer upp i valet 2018, men det viktigaste är inte ett enskilt val, utan att bidra till att bygga broar mellan medborgare och folkvalda och förändra politiken inifrån.

Det är dags att ta ett omtag och skapa en ny berättelse som tar Sverige och världen framåt. En ny vision för vårt århundrade: Välmående människor på en välmående planet.

Tillsammans kan vi göra skillnad för framtiden!

Vår berättelse

Vi vill skapa en ny berättelse som tar Sverige och världen framåt. En ny vision för vårt århundrade.

Värderingar

Vi är ett värderingsstyrt parti som verkar för en ny politisk kultur som präglas av en mer inbjudande ton i samtal och debatter.

Politik

Vi står för en politik som utgår från verkligheten. Där förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen.

Partistyrelse

Initiativet är ett samskapat parti. Vi är en stor mängd individer från Sveriges alla hörn som tillsammans gör Initiativet möjligt.